1615
LAG
32894
KAMPER
72121
TRENINGER
34898
SPILLERE
8595
AKTIVE APPS
LagetMitt Changelog Logg inn
Fra og med august 2017 finner dere dokumentasjon på nye oppdateringer på våre hjelpesider
LagetMitt 2.3.2
Tilgjenglig fra dato: Android: 9. mai 2017
iOS: 10. mai 2017
Nyheter / endringer
Ny "Meg"-side
For foresatte som har flere barn eller barn i flere grupper så vil man nå på denne meg-siden få opp aktiviteter til alle utøvere etterhverandre sortert på dato. Aktivitetene er markert med team og navn slik at man skal kunne skille hvem aktiviteten gjelder for

Ny Samtale-side
Dette er en ny kommunikasjonsplatform hvor man kan skrive ett innlegg til en samtale hvor mottakeren kan være en enkeltperson eller et team, avdeling eller klubb. Videre kan man segmentere på alle, utøvere, foresatte og støtteapparat. Alle mottakere kan svare på innlegg i samtalen. Man kan selv bestemme om man ønsker push varsel når nye samtaler opprettes eller når svar postes. Hvem man kan sende til avhenger av hvilke tilganger man har fått tildelt. Man kan også poste innlegg som publiseres på lagets sider dersom man benytter vår hjemmesideintegrasjon.

Utvidet oppsett rundt forfall/påmelding og pushvarsler

Diverse feilrettinger

NB! Denne oppdateringen krever utvidet rettigheter i Android pga kameraintegrasjon i innlegg
LagetMitt 2.3.1
Tilgjenglig fra dato: Android: 24. mars 2017
iOS: 27. mars 2017
Nyheter / endringer
Nye funksjoner rundt påmelding/forfall
Vi har nå skrevet om måten vi håndterer påmelding og forfall slik at vi nå har samme funksjonalitet i både kamper og aktiviteter
I en åpen påmelding står nå utøverene som ubekreftet inntil de melder seg på eller takker nei. På denne måten kan vi nå skille på om utøveren har sett men ikke ønsker å delta eller om han enda ikke har tatt stilling til det.
Man kan nå også bekrefte at man kommer på en trening eller en kamp dersom man ønsker i tillegg til at man kan melde forfall som vanlig.
En annen nyhet er at vi nå kan definere en begrensest påmelding som da kun er åpen for et predefinert utvalg av utøvere (dette er i tillegg til vanlig åpen påmelding).
Dersom du har gått glipp av push meldinger du har mottatt tidligere kan du nå gå inn og se på historikken på tidligere mottatte push meldinger for hver utøver du følger

I tillegg har vi nå strammet til sikkerheten ytterligere når det gjelder kommunikasjon mellom APP og server (lagetmitt.net)

NB! Siden noen av forbedringene krever at alle oppgraderer til denne versjonen anbefaler vi at dere varsler alle deres brukere om at de bør oppgradere så snart som mulig.
LagetMitt 2.2.0
Tilgjenglig fra dato: Android: 2. januar 2017
iOS: 6. januar 2017
Nyheter / endringer
Ny påloggingsmåte
Fra og med denne versjonen støtter vi kun personlige brukere i APPen. Aktiver din nye personlige bruker rett fra APPen.
Denne versjonen støtter også at brukere av APPen kan oppdatere sine egne persondata.

Les mer om hvordan du kan aktivere din bruker:
https://rubic.zendesk.com/hc/no/articles/214586225-Hvordan-komme-i-gang-med-Laget-Mitt
LagetMitt 2.1.6
Tilgjenglig fra dato: Android: 1. november 2016
iOS: 1. november 2016
Nyheter / endringer
- Ytelsesforbedringer
- Automatisk oppdatering av data under oppstart
- Historikk på aktiviteter og kamper
- Feilrettinger
LagetMitt 2.1.5
Tilgjenglig fra dato: Android: 25. oktober 2016
iOS: 26. oktober 2016
Nyheter / endringer
- Ytelsesforbedring under henting av data
- Oppdaterte språkstrenger for å støtte flere idretter
LagetMitt 2.1.4
Tilgjenglig fra dato: Android: 12. september 2016
iOS: 14. september 2016
Nyheter / endringer
Feilrettinger
- Problemer ved reinstallering av app hvor tidligere tilganger var endret
- Manglende linjeskift i beskrivelsen til aktiviteter
- Oppdaterte ikoner og splashscreen
LagetMitt 2.1.3
Tilgjenglig fra dato: Android: 24. august 2016
iOS: 26. august 2016
Nyheter / endringer
Feilrettinger
- Knapper på kontaktsiden er fikset for iOS enheter
- Ytelsesforbedringer rundt meldinger og innstillinger
- Muligheten til å melde på igjen dersom du ved en feiltakelse meldte forfall
- Mindre feilrettinger
LagetMitt 2.1.0
Tilgjenglig fra dato: Android: 27. Juni 2016
iOS: 27. Juni 2016
Nyheter / endringer
Flyttet app til Rubic AS
Som et ledd i at Rubic AS kjøpte alle rettighetene til LagetMitt fra 1. juni 2016 har vi nå flyttet APPen fra privatkontoen (Anders Retterås) til Rubic AS' konto.

Dette påvirker eksisterende kunder på følgende måte:

Android:
For Android brukere vil overgangen være relativt smertefri. Dere kan laste ned den nye APPen "Rubic LagetMitt" og dere skal oppleve at alle deres innstillinger og abonnement fortsatt fungerer som før (forutsatt at dere hadde versjon 2.x av LagetMitt APPen)
Slett den gamle LagetMitt APPen etter at dere har verifisert at den nye fungerer som den skal.

iOS:
For iOS brukere (iphone/ipad) så vil alle deres innstillinger være borte når dere starter den nye APPen etter installasjon. Dette gjelder både hvilke lag dere følger og abonnementet dere har kjøpt.
Vi beklager dette på det sterkeste og vi har valgt å la den gamle versjonen av APPen være tilgjenglig en stund av hensyn til dere som har kjøpt abonnement for sesongen.
Vi kommer ikke til å publisere oppdateringer på den gamle versjonen av APPen utover siste versjon som ble publisert 19. april 2016

For å ta ibruk den nye APPen må dere logge dere inn for å få tilgang til laget/lagene deres på nytt og kjøpe nytt abonnement.
Det finnes også en mulighet å få åpnet abonnementet på den nye APPen for iOS men dette blir en manuell jobb for oss så vi ber om at dere er tolvmodige med oss i denne prosessen av hensyn til ferieavvikling osv:
1) Last ned den nye APPen "Rubic LagetMitt"
2) Start APPen, gå til "Innstillinger" og skriv inn ditt navn øverst på siden
3) Gå lenger ned på siden og trykk på knappen "Send feilmelding til Support"
4) Da åpnes epostprogrammet på enheten med en del informasjon fylt ut om din enhet og APP. Beskriv henvendelsen om å åpne abonnement på ny enhet/app og trykk send.
Sjekk gjerne utløpstiden i den gamle APPen og oppgi dette i supporthenvendelsen over.

Beklager ulempene endringen medfører for dere brukere men dette er også første steg i en rekke forbedringer som vil komme i tiden som kommer og er grunnlaget for en rikere og mer helhetlig klubbopplevelse i APPen.
LagetMitt 2.0.5
Tilgjenglig fra dato: Android: 17. Juni 2016
iOS: 19. Juni 2016
Nyheter / endringer
Støtte for klubb-abonnement
Nå er det mulig å tegne seg for et klubbabonnement i stedet for at hver enkelt person som laster ned APPen betaler i AppStore/Google Play.
Med klubb-abonnement betaler man ikke pr enhet men pr medlem i klubben. Ta kontakt for et tilbud til din klubb!ver to linjer.

Hastighetsforbedringer under oppstart
Oppstarten av APPen har vært relativt treg fordi den hentet ned data fra lagetmitt.net under oppstart. Veldig ofte er ikke dataene endret siden sist man startet APPen så nå har vi endret på dette. Under oppstart kjøres en sjekk om det finnes oppdaterte data på lagetmitt.net i forhold til de du har allerede i APPen. Finnes nye data får du en melding om dette og du får muligheten til å "dra ned og slippe" for å hente ned nye data.

Feilrettinger
Forskjellige mindre feilrettinger pluss LagetMitt-ikon øverst til høyre i APPen:)
LagetMitt 2.0.4
Tilgjenglig fra dato: Android: 18. mai 2016
iOS: 19. mai 2016
Nyheter / endringer
Forbedret visning av lange navn i tittel
Dersom lag-navn er lange ble disse klippet slik at man ikke kan se hele tittelen på kamper f.eks.
Dette er nå fikset slik at skriften blir litt mindre på mindre skjermer samt at vi nå tillater at teksten går over to linjer.

Forbedringer i banefordeling
Når man trykker på en aktivitet i banefordeling for å se på detaljer viste den feil i ÆØÅ. Dette er nå fikset.
Videre har vi nå lagt på både baner og tidspunkter for lettere å se hele bildet
I tillegg har vi nå lagt på en "Ring"-knapp i detalj-visningen dersom man skriver inn navn og telefonnummer på dommeren som er satt opp på kampen. NB! telefonnummeret må være 8 siffer uten mellomrom.

Trenernavn ved forfall
Dersom barnet til en trener melder forfall til kamp ble navnet til treneren ført opp med en noe stygg formatering (gjennomstrekingen ble feil på trenern). Dette er nå fikset i denne versjonen.
LagetMitt 2.0.3
Tilgjenglig fra dato: Android: 13. april 2016
iOS: 18. april 2016
Nyheter / endringer
Varsel om åpne påmeldinger i toppen av spillersiden
Tidligere kom det opp et varsel i toppen av spiller-siden som fortalte at det var åpne påmeldinger lenger ned på siden.
Denne forsvant på LM2 men er nå på plass igjen

Kampstatus
Vi har innført kampstatus som styres av lagadmin på websiden:
  • Aktiv: Denne er slik ting fungerer idag
  • Inaktiv/skult: kampen vises ikke i det heletatt for lesebrukere og APP
  • Skjult lagfordeling: Kampen er synlig men spillerfordelingen vises ikke; bør stå en tekst om dette i APPen

Aktiviteter skal stå oppe på spiller/team siden helt til slutt-dato er passert.
Aktiviteter som har litt varighet ble tidligere borte etter start-tiden var passert. Nå blir de stående til sluttiden er passert.

Forbedret validering på login
Enkelte brukere har hatt problemer med å hente tilgang til sitt lag pga feil passord osv.
Dette er nå forbedret så brukeren får en bedre tilbakemelding dersom noe er feil.

Forbedret håndtering av abonnement på iOS
Enkelte brukere har opplevd problemer med abonnementer som forsvinner etter kjøp på iOS. Dette er nå forbedret ved at vi lagrer utløpsdato og noen flere detaljer "på vår side" i tilfelle Apple sine systemer ikke svarer under validering av abonnementet.
Dette er nå forbedret så brukeren får en bedre tilbakemelding dersom noe er feil.
 
LagetMitt 2.0.2
Tilgjenglig fra dato: Android: 14. mars 2016
iOS: 19. mars 2016
Nyheter / endringer
Rask oppdatering av resultater
Vi har fått tilbakemelding på at oppdatering av resultater under kamp er mer tungvint in versjon 2 enn i forrige versjon. Dette kommer av at redigering av kamper har blitt vesentlig mer avansert. For å forbedre løsningen har vi derfor innført en forenklet oppdatering av kun stillingen i kampen som du får opp uten å åpne kampen for ordinær redigering. Denne nye funksjonen er også mulig å gi tilgang til uten at enheten har tilgang til all redigering av kampen -> ny innstilling på enheten under Innstillinger->App innstillinger på websiden.

Feil på aktiviteter i sommertid
Versjon 2.0.0 og 2.0.1 viser en time feil på aktiviteter som har startdato i sommertidperioden. Dette er rettet i denne versjonen.
 
Alle rettigheter tilhører Rubic AS